To NCYU Website
* Department of Business Administration *
:::*Home*|*To NCYU Website*|*Sitemap*|*FAQ*|*Contact us*|*Bilingual*|*RSS*|*中文版*
*
**

*
:::
* * News
*
* * Introduction
*
* * Curriculum
*
* * Faculty
*
* * Rules
*
* * Download
*
* * Admission
*
* * Calendar
*
* * Research
*
* * Chinese
*last update time 2021/03/16
*
:::* Home > Research

*

** Research
* * Hung-Wen Lee
* * Wei-Shui Tsai
* * Liu-Ching Tsai
* * Yu-Min Wang
* * Jia-Jeng Hou
* * Jin-Ton Chih
* * Pih-Shuw Chen
* * Ing-Shane Yung
* * Melien Wu
* * Hung-Yi Wu
* * Chin-Fa Tsai
* * Vincent C. Li

back


Copyright © 2014 National Chiayi University
*
*